Till toppen

Jobbar du på kontor
eller med fysiskt arbete?

Ergonomi på kontoret

Behöver du hjälp?
Konktakta vår säljavdelning idag!

Kontorsstol

Kontorsstolen ska vara stabil, vridbar och lätt att reglera sitthöjd och sittdjup på.

Ryggstödet ska kunna regleras i höjdled, vara vinklingsbart och bör vara så högt att det ger bra stöd åt skulderbladen och nacken. Samtidigt bör det vara så smalt att armbågarna inte hindras från att föras bakåt.

Hårt underlag – mjuka hjul.
Mjukt underlag – hårda hjul.

Din arbetsposition blir mindre statisk om du har tillgång till en alternativ arbetsstol eller varierar sittställningen med en låsbar gungfunktion.

Skrivbord

Skrivbordet ska vara tillräckligt stort för att ge plats åt all utrustning och arbetsmaterial samt för att avlasta av armar och händer. Ett djup på minst 800 mm rekommenderas för en platt bildskärm.

Bordet skall vara lätt att justera i höjdled för att passa din kroppslängd. Helst ska det vara utrustat med elmotor för att underlätta växling mellan sittande och stående arbetsställning.

Det skall finnas bra utrymme för ben och knän - inga tjocka sarger eller pelare i vägen. Med en halvljus och matt skiva undviker du att få synstörande reflexer från lampor eller dagsljus.

Arbetsplatsmatta

Arbetsplatsmattan ska vara en avlastande som aktiverar dina små rörelser och stimulerar blodcirkulationen. Den skonar då ben, fötter och rygg, oavsett vilka skor du använder.

Bildskärm

Bildskärmen ska vara på en armlängds avstånd, cirka 50-80 cm in på bordet, för att få ett optimalt avstånd för ögat. Placera den med övre kanten i höjd med ögonen eller aningen lägre så att arbetet kan utföras med nacken rak och blicken något nedåtriktad.

Precis som skrivbordet ska bildskärmen placeras på ett sådant sätt att du inte bländas eller får reflexer eller speglingar i skärmen från dagsljus och lampor. Använd en dokumenthållare om du arbetar alternerande mellan dator och pärm eller papper. Då belastar du inte nacken genom att titta ner utan behåller den rak.

Tangentbord

Tangentbordet ska vara tunt för att undvika uppåtvinklade handleder. Grundregeln är att handlederna alltid ska vara raka. Rekommendationen är max 3 cm från bordsytan till ovansidan på tangenterna på mellersta raden. Är tangentbordet högre än så bör du använda extra stöd för handlederna eller ha extra stödytor där du kan avlasta armarna.

Ett tips är att lära dig använda olika kortkommandon, då växlar du mellan att arbeta med musen och tangentbordet.

Mus

Musen ska placeras inom axelbredd och så pass långt in på skrivbordet att hela underarmarna vilar på skrivbordet eller armstöden. Arbeta avslappnat med överarmarna och armbågarna nära kroppen. Släpp gärna taget om musen när du inte använder den, då får musklerna vila en stund.

Mus är den absolut vanligaste typen av pekdon men det finns alternativ! Prova dig fram tills du hittar en variant som känns bekväm och som är i ett utförande som passar din hand så din handled alltid är rak.

Rött område: Ett olämpligt arbetsområde, här ska inga arbetsuppgifter utföras. Om redskap eller arbetsmaterial förvaras här så res dig alltid upp för att hämta dem.

Gult område: Ett bekvämt sträckavstånd men här är belastning på axlar och skuldror betydligt högre, förvara och hämta endast saker här.

Grönt område: Här är belastningen på kroppen låg, arbeta här för att undvika skador.

Ergonomi i fysiskt arbete

Stå lite bredbent nära och mitt framför det som ska lyftas.

Ta tag i det som ska lyftas, sträck på benen och i höfterna och bär föremålet nära kroppen.

Försök hålla ryggen rak och böj på knäna och i höfterna. Undvik alltid att böja och samtidigt vrida kroppen när du lyfter.

Ställ ner föremålet genom att böja på knäna och i höfterna. Håll hela tiden ryggen rak.

Arbetsbord

Arbetsbordet bör vara lätt att justera i höjdled, helst utrustat med elmotor. Dels för att snabbt kunna byta arbetsställning men framför allt för att kunna justeras efter varierande kroppslängd.

Många arbetsplatser har i dag implementerat roterande arbetsuppgifter vilket innebär att varje arbetsstation snabbt måste kunna justeras efter alla anställda. Arbetsbordet bör även vara funktionellt utrustat med verktyg och produktionsdelar nära till hands för att undvika onödiga rörelser. Placera arbetsbordet så reflexer eller speglingar från dagsljus och lampor undviks. Använd extra belysning om det behövs för att undvika ansträngning av ögon.

Arbetsplatsmatta

Placera ut mattor på de platser i verksamheten där de anställda står längst tid, till exempel framför packbord eller arbetsbänkar.

Fysiska yrken innebär många gånger inte bara tunga lyft utan även en hel del förflyttningar. För att lätt kunna röra sig längs med sin arbetsstation eller till övriga delar av arbetsplatsen blir arbetet under dagen till stor del stående. Oavsett skor innebär detta en stor påfrestning på ben och fötter och en arbetsplatsmatta är därför mer eller mindre obligatorisk för att avlasta.

Arbetsstol

En varierad arbetsposition är a och o, det är därför viktigt att ha möjlighet att även kunna sitta ner i perioder då arbetsuppgifterna tillåter.

I vissa fall är hjul på stolen obligatoriskt för lätt förflyttning medan i vissa fall kan hjul innebära ergonomiska risker. Att använda en arbetsstol med hjul på en mjuk matta minskar stabiliteten och kräver stor ansträngning vid förflyttning.

Kombinera arbetsplatsmattor med arbetsstolar med och utan hjul i verksamheten för att få en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till variation.

Ergonomiska stöd

På industrier, lager och verkstäder förekommer ofta repetitiva arbetsuppgifter där liknande rörelser upprepas under längre perioder.

Arbetsmomenten är ofta begränsade och tiden för varje moment är kort. Då kan ergonomiska stöd så som stödbälten och handledsstöd krävas, för att avlasta den specifika del av kroppen som belastas extra mycket.