Vi bryr oss om din verksamhet och din miljö

Det har blivit allt viktigare för företag att implementera en CSR-strategi för att kunna upprätthålla en enad arbetsprocess, stå ut ur mängden och prestera på topp. Witre Manutan hjälper företag att anta en mer etisk och miljövänlig konsumtion genom att erbjuda miljövänliga, lokalt producerade och återvinningsbara produkter, men också genom sitt nätverk av ansvarsfulla partners och leverantörer. Självklart med högsta kvalitet i åtanke då det är A och O för en effektiv och hållbar verksamhet.

Att ställa om mot ett miljövänligare arbete kan innebära svårigheter som hur man egentligen upprättar en hållbar utveckling och säkerställer välmåendet på arbetsplatsen. Därför har vi tagit fram de viktigaste delarna i en bra CSR-strategi. Se videon:

CSR INOM FÖRETAG

Vår mission är att erbjuda ansvarsfulla och miljövänliga produkter som du kan använda året runt. Vi främjar lokala produkter och leverantörer för att säkerställa så korta distributionskanaler som möjligt.

WHITE PAPER - CSR in companies

WHITE PAPER - CSR inom företag

Smidig avfallshantering är avgörande för att minska mängden avfall, bevara miljön och upprätthålla ett ansvarsfullt beteende. Ladda ner vårt white paper för att ta reda på hur du implementerar en bra avfallshantering i ditt företag.

Läs white paper

SKAPA EN ANSVARSFULL ARBETSMILJÖ

Vi tror på att ett effektivt och hållbart arbetssätt gynnar utvecklingen hos dina anställda och vi tycker att det är viktigt att lyfta fram talanger. Oavsett om det är genom våra lösningar eller våra produkter vill vi lyfta fram det bästa hos alla.

OPTIMERA DIN AVFALLSHANTERING

Smidig avfallshantering inom företag är avgörande för att minska mängden avfall, bevara miljön och upprätthålla ett ansvarsfullt beteende. Så implementerar du en smidig avfallshantering med hjälp av rätt produkter.

UTVECKLA EN MILJÖVÄNLIG DISTRIBUTIONSKEDJA

Så kan du minska distributionskedjans miljöpåverkan. Vi hjälper dig med detta genom att erbjuda ett nytt utbud av hållbara produkter anpassade för lager

INKLUDERING ÄR EN VIKTIG DEL AV DIN CSR-STRATEGI

För Witre Manutan är det viktigt att göra lokalerna på en arbetsplats tillgängliga för alla och att skapa en säker arbetsmiljö och erbjuder därför ett stort utbud av tillgänglighetsprodukter

CSR-KVALITET FRÅN MANUTAN

För oss på Witre Manutan är det viktigt med en cirkulär ekonomi och vi har därför utvecklat våra egna hållbara produkter. Upptäck dem nu.