NYHET

Nu lanserar vi 8 000 nya produkter inom kemikaliehantering och spillskydd!

Nu kan Witre Manutan tillsammans med vårt systerbolag, Ikaros® Cleantech, erbjuda ett ännu bredare sortiment av produkter inom rengöring och spillskydd såsom torkdukar, absorbenter, spillkit samt avfall- och kemikaliehantering.

Läs mer om vårt nya sortiment »
Se alla nya produkter »

Vårt nya sortiment

Absorbenter

Absorbenter är en sorts spillredskap för uppsugning av utspilld olja och / eller andra kemikalier. Korrekt benämning är egentligen sorbenter, då en del material absorberar och andra adsorberar, vissa göra både och. Sorbenter är spillredskap, speciellt utvecklade för att samla upp spill av farliga ämnen. Ikasorb®-serien består av ark, rullar, ormar och kuddar av smältblåst polypropen, samt granulat av kalcinerade molerämnen.

Köpguide Absorbenter »

Spillskyddsarbete™

- En tjänst för säker kemikaliehantering

Systematiskt Spillskyddsarbete™ är en metodik utvecklad av Ikaros® Cleantech som bygger på samma tankesätt som vid arbete med brandskydd eller arbetsmiljö. Metodiken tar ett helhetsgrepp om all kemikaliehantering på er arbetsplats.

Vi genomför riskbedömning, nulägesanlys, och hjälper er att skapa rutiner för bättre miljösäkerhet, åtgärdsplan, såsom att säkerställa att era anställda hanterar, förvarar, lagrar och transporterat kemikalier och spill så säkert som möjligt och enligt de miljö- och säkerhetslagar som finns i Norden.

Riskidentifiering

Spillskyddsexperter genomför en miljörond där vi tittar på verksamhetens risker och riskkällor.

Riskbedömning

Utifrån vår bedömning tittar vi på lämpliga åtgärder ur hälso- och miljöskyddsperspektiv

Åtgärder

Ikaros® föreslår riskreducerande åtgärder, såsom spillredskap, utbildningar och rutiner.

Implementering

Verksamheten inför åtgärder i samarbete med Ikaros®.

Besiktning

Ny bedömning av risknivå genomförs.

Uppföljning

Ikaros® bistår med årlig besiktning och utbildning av personal.

Gröna produkter för
en hållbar arbetsplats

Genom djupgående kunskap om våra produkter och dess användning har Ikaros® minskat både kostnader och miljöpåverkan hos tusentals nöjda kunder.

Med noggranna analyser av de kemikalier som hanteras, samt de risker dessa medför, kan vi skapa högre miljösäkerhet. Vi strävar hela tiden efter att bibehålla det lilla företagets flexibilitet, att kunna anpassa en skräddarsydd lösning för kundens specifika behov.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ikaros driver även utvecklingen av en egen standard för Spillskydd, vilken fungerar som komplement till ISO 14001.

Ladda ner våra ISO-certifikat: ISO 9001 ISO 14001 »