Produkter
för absorption

Se till att ha absorptionsprodukter nära till hands vid varje arbetsmoment där risk för spill eller läckage av farliga vätskor kan förekomma.

De två vanligaste absorbenttyperna för olja och andra vätskor är Sorbenter och Granulat.

Sorbenter består av flera fiberlager tillverkade av polypropulen (PP). De finns bl.a. som ark, rullar, kuddar och ormar.
Sorbenterna har en mycket hög absorptionsförmåga; upp till 25 gånger sin egen vikt, vilket medför att ni bekvämt och ekonomiskt kan kontrollera spill och läckage.

Granulat består av absorberande korn som strös över- och runt ett eventuellt läckage för att förhindra spridning och minska halkrisk.
Granulat, med en absorptionsförmåga på upp till 3ggr sin egen vikt, är inte lika effektiva som sorbenter men används med fördel vid spillolyckor utomhus samt då risk för brand föreligger.

Vilken sorbent?

Det finns 3 huvudtyper av absorbenter:
Universal. Adsorberar alla vätsketyper, både vatten- och oljebaserade. Perfekt för fabriker där många olika ämnen som smörjmedel och kylarvätskor används.
Oil Only. Producerad specifikt för oljebaserade vätskor såsom smörjmedel, drivmedel, mineraler och vegetabiliska oljor. Adsorberar inte vatten eller vattenbaserade vätskor.
Kem. Dessa sorbenter är avsedda att absorbera kemikalier och andra farliga Vätskor. Idealiska i t.ex. laboratorier, sjukhus eller kemiska lagerutrymmen.
Användning Miljö Sorbent Färg, Ikasorb Färg, Pig
Vatten, lösningsmedel, kemikalier, skärvätskor, olja, bensin och diesel m.m. Alla industrier Universal Grå Blå
Petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin och diesel m.m. Bangårdar, tankställen, parkering av fordon Oil only Vit Vit
Aggresiva vätskor, syror och baser. Labb, sjukhus, kemiska lagerutrymmen Kem Gul Rosa

Vilken sorbentmodell?

Det finns 4 modeller av sorbenter:
Ark
För mindre spill eller läckage. Förbyggande eller hantering av spill. Används ofta i laboratorier samt vid avtorkande av verktyg.
Rullar
För medelstora spill. Används ofta för att säkra arbetsstationer passager runt maskiner i verkstäder och industrimiljö.
Kuddar och ormar
För betydande spill och läckage. Idealisk för svåråtkomliga utrymmen.
Länsor
För utsläpp i natur, hav och vattentäkter. Mycket hög absorptionsförmåga.

Vilken granulat?

Granulaten i vårt sortiment skapas av ofarliga mineraler med bästa absorptionsförmåga och bibehållen hårdhet även vid full mättnad. Efter absorption av olja- eller annan vätska kan det mättade granulatet enkelt sopas ihop och avlägsnas riskfritt och säkert. Granulaten finns i olika kornstorlekar för applicering på varierande underlag, tränger ned i ojämnheter och förhindrar effektivt både halka och spridning.

DIATOMACEOUS

  • Absorberar alla vätskor på alla typer av underlag.
  • Minskar effektivt halkrisk
  • Bryts inte ner
  • Kemiskt stabil, inga giftiga reaktioner

TOBERMORITE

  • Absorberar både vatten- och oljebaserade vätskor
  • Minskal halkrisk
  • Bryts inte ner
  • Billig

VERMICULITE

  • Högre absorbtionsförmåga
  • Låg densitet = lätt produkt

Anpassad för paketering av kemiska- och elektriska produkter.

A. Utomhusbruk.
Vägar, parkeringsplatser, bensinstationer etc.

B. Inom-/Utomhusbruk.
Motorväg, kemisk industri, bilverkstäder etc.

C. Inomhusbruk.
Bilverkstäder, kemisk industri etc.