Farthinder

Filtrera på

Sänk hastigheten och öka säkerheten med våra effektiva farthinder

Våra farthinder är utformade för att skapa säkrare vägar och minska risken för olyckor. Upptäck hur våra produkter kan hjälpa till att förbättra trafiksäkerheten i ditt område. Våra modeller är samtliga godkända enligt trafikverkets riktlinjer. Tänk på att farthindret bör inte ha skarpa kanter då detta kan leda till problem för passage hos både oskyddade trafikanter och fordon.

Varför behöver du farthinder?

Farthinder är ett viktigt verktyg för att sänka hastigheten i trafiken och öka säkerheten för alla trafikanter. De kan användas för att skydda fotgängare, cyklister och barn i skolområden, bostadsområden och på arbetsplatser.

Köp farthinder från Witre

Hos Witre hittar du ett brett utbud av farthinder av hög kvalitet. Vi har produkter för alla behov och budgetar, vägkuddar, vägbulor till skyltar att markera upp med. Lämpliga vägmärken, varningsmärke A9: “Varning för Farthinder“, Tilläggskylt och rekommenderad lägre hastighet samt lekande barn.

Vägkuddar: För bättre kontroll över hastigheten

Vägkuddar är ett effektivt sätt att sänka hastigheten i trafiken. De är tillverkade av mjuka material som ger en mjuk stöt när fordon kör över dem.

Väggup: Ett effektivt väghinder för villaområden

Väggup är ett väghinder som är särskilt anpassat för villaområden. Det är tillverkat av tåligt material och är enkelt att installera.

Vägbulor: Minska hastigheten

Vägbulor är ett effektivt sätt att sänka hastigheten i trafiken. De är tillverkade av betong eller asfalt och är utformade för att ge en kraftig stöt när fordon kör över dem.

Farthinder: Regler och riktlinjer

Det finns regler och riktlinjer för hur farthinder ska användas. Det är viktigt att följa dessa regler för att säkerställa att farthinder används på ett effektivt och säkert sätt.De viktigaste reglerna för farthinder är följande:
  • Farthinder får endast placeras på vägar där hastigheten är begränsad till 30 km/h eller lägre.
  • Du behöver tillstånd från markägaren där farthindretsätts upp. Det kan vara samfällighet, kommun eller privatägd väg.
  • Farthinder får inte placeras närmare än 20 meter från en korsning.
  • Mobila vägupp bör ha “kattögon” prismatiska glasreflexer som reflekterar ljuset från passerande fordon
  • Farthinder får inte placeras närmare än 80 meter från ett annat farthinder.
  • Farthinder ska ha tydliga varningsmarkeringar, till exempel reflexer eller skyltar.

Varför välja Witre för dina Farthinderbehov?

Witre är en leverantör av vägsäkerhetsprodukter. Vi har över 60 års erfarenhet av att leverera kvalitetsprodukter till kommuner och företag. När du köper farthinder från Witre kan du vara säker på att du får ett produkt som är säker, effektiv och håller i många år. Hos oss handlar du alltid tryggt, till fri frakt och med snabba leveranser.