Utrustning och möbler för medicinskt bruk

Filtrera på

Hållbar produkt

Läs mer om våra hållbara produkter

Säkerställ att du har all första hjälpen-utrustning på plats

Gå igenom din första hjälpen-utrustning regelbundet och fyll på förbrukningsmaterial och byt ut gammal utrustning. Här hittar du också medicinskåp och nöd- och ögonduschar.