Avspärrningsbarriärer

Vårt Manutan-märke

Filtrera på

Avspärrningsbarriärer

Avspärrningsbarriärer är en viktig del av säkerheten på arbetsplatsen, oavsett om det gäller lager, industri eller byggarbetsplatser. De hjälper till att skydda personal, utrustning och material från potentiella faror och olyckor. Hos Witre hittar du ett brett utbud av avspärrningsbarriärer av hög kvalitet, utformade för att möta olika behov och krav på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt att använda avspärrningsbarriärer på arbetsplatsen?

Att använda avspärrningsbarriärer på arbetsplatsen är avgörande för att upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö. Dessa barriärer fyller flera viktiga funktioner:
 • Förebygga olyckor: Avspärrningsbarriärer hindrar personal från att oavsiktligt beträda farliga områden, som till exempel områden med tunga maskiner, hög höjd eller pågående byggnadsarbete. Genom att tydligt markera och avgränsa dessa områden minskar risken för olyckor och skador.
 • Skydda utrustning och material: Barriärerna skyddar även värdefull utrustning och material från skador eller stöld. Genom att begränsa tillgången till vissa områden kan man förhindra obehörig åtkomst och säkerställa att endast behörig personal har tillgång till känslig utrustning.
 • Uppfylla säkerhetsföreskrifter: Användning av avspärrningsbarriärer är ofta ett krav enligt arbetsmiljölagstiftningen. Genom att använda lämpliga barriärer visar man att man tar säkerheten på allvar och följer gällande föreskrifter, vilket är viktigt för att undvika böter och rättsliga påföljder.
 • Förbättra effektiviteten: En välorganiserad arbetsplats med tydligt markerade områden och gångar kan förbättra effektiviteten och produktiviteten. Avspärrningsbarriärer hjälper till att skapa en strukturerad miljö där alla vet var de ska vara och vad de ska göra, vilket minskar förvirring och tidsspill.
Att investera i högkvalitativa avspärrningsbarriärer är därför en viktig del av att skapa en säker och effektiv arbetsplats. Oavsett om du behöver barriärer för tillfälligt bruk eller permanenta installationer, finns det många alternativ att välja mellan för att möta just dina behov.

Vilka typer av avspärrningsbarriärer finns det och hur väljer man rätt?

Det finns flera olika typer av avspärrningsbarriärer att välja mellan, beroende på dina specifika behov och krav. Några vanliga typer inkluderar:
 • Staket och grindar: Dessa barriärer är idealiska för att skapa permanenta eller semi-permanenta avgränsningar. De finns i olika material, som stål, aluminium och plast, och kan anpassas efter olika höjder och längder.
 • Kättingar och stolpar: Kättingar och stolpar är ett flexibelt alternativ för tillfälliga avspärrningar. De är lätta att sätta upp och ta ner, och kan användas för att skapa anpassade avgränsningar runt arbetsområden.
 • Avspärrningstejp och koner: För kortvariga avspärrningar eller för att markera faror är avspärrningstejp och koner ett kostnadseffektivt val. De är lätta att använda och ger en tydlig visuell varning.
 • Mobila barriärer: Mobila barriärer, som till exempel hopfällbara eller rullbara staket, är perfekta för situationer där du behöver flytta avspärrningarna ofta. De är lätta att transportera och kan snabbt sättas upp och tas ner vid behov.
När du väljer avspärrningsbarriärer är det viktigt att överväga faktorer som hållbarhet, synlighet, stabilitet och lämplighet för din specifika arbetsmiljö. Tänk också på om du behöver barriärer för inomhus- eller utomhusbruk, och om de behöver vara väderbeständiga eller ha särskilda säkerhetsfunktioner.

Hur installerar och underhåller man avspärrningsbarriärer korrekt?

Korrekt installation och underhåll av avspärrningsbarriärer är avgörande för att säkerställa deras effektivitet och hållbarhet. Här är några tips:
 • Följ tillverkarens anvisningar: Se till att läsa och följa tillverkarens instruktioner noggrant när du installerar barriärerna. Detta säkerställer att de monteras på rätt sätt och uppfyller eventuella säkerhetsstandarder.
 • Välj rätt platser: Placera barriärerna strategiskt för att maximera deras effektivitet. Se till att de är tydligt synliga och inte utgör ett hinder för normal verksamhet eller nödutgångar.
 • Kontrollera stabiliteten: Se till att barriärerna är stabila och säkra, särskilt om de utsätts för vind, tunga laster eller påkörningsrisk. Använd lämpliga fästanordningar och se till att de är ordentligt förankrade.
 • Utför regelbundna inspektioner: Kontrollera barriärerna regelbundet för att upptäcka eventuella skador, slitage eller instabilitet. Byt ut eller reparera skadade delar omedelbart för att upprätthålla säkerheten.
 • Håll dem rena och synliga: Håll barriärerna rena och fria från skräp eller hinder som kan minska deras synlighet eller effektivitet. Se till att eventuella reflexer eller varningsskyltar är i gott skick och väl synliga.
Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att dina avspärrningsbarriärer förblir effektiva och tillförlitliga över tid, vilket bidrar till att upprätthålla en säker och produktiv arbetsmiljö.