Påkörningsskydd & Kantskydd

Vårt Manutan-märke

Filtrera på

Påkörningsskydd & Kantskydd

Påkörningsskydd och kantskydd är avgörande för att skydda lager, lastkajer och inventarier från skador orsakade av truckar och andra fordon. Hos Witre erbjuder vi ett brett sortiment av högkvalitativa skyddslösningar som är utformade för att möta behoven hos olika typer av verksamheter. Våra produkter är hållbara, enkla att installera och ger ett effektivt skydd mot påkörningsskador.

Varför är påkörningsskydd och kantskydd viktiga för lager och lastkajer?

Påkörningsskydd och kantskydd spelar en viktig roll i att skydda lager, lastkajer och inventarier från skador orsakade av truckar och andra fordon. I en hektisk lagermiljö är det lätt hänt att olyckor inträffar, särskilt vid lastning och lossning av varor. Utan lämpliga skyddsåtgärder kan dessa olyckor leda till kostsamma skador på byggnader, utrustning och produkter. Genom att installera påkörningsskydd och skyddsprofiler på strategiska platser i lagret eller vid lastkajen kan man effektivt förhindra eller minimera skadorna från påkörningar. Dessa skydd fungerar som en barriär mellan fordon och känsliga områden, absorberar stötar och skyddar mot direkta kollisioner. Detta bidrar till att minska risken för driftstopp, reparationskostnader och potentiella skador på personal. Utöver att skydda fysiska tillgångar bidrar påkörningsskydd och kantskydd också till att skapa en säkrare arbetsmiljö för anställda. Genom att minska risken för olyckor och skador kan företag visa sitt engagemang för personalens välbefinnande och efterleva arbetsplatssäkerhetsstandarder. En säker arbetsmiljö kan även bidra till ökad produktivitet och moral bland de anställda.

Vilka typer av påkörningsskydd och skyddsprofiler finns tillgängliga?

Det finns en mängd olika typer av påkörningsskydd och skyddsprofiler som är utformade för att möta specifika behov och krav i lager och lastkajer. Några vanliga typer inkluderar:
  • Påkörningsskydd i stål eller betong: Dessa robusta skydd monteras på väggar eller pelare och ger ett starkt skydd mot påkörningsskador från truckar och andra fordon.
  • Skyddsprofiler i plast eller gummi: Dessa flexibla profiler fästs på kanter och hörn för att absorbera stötar och förhindra skador på både fordon och inventarier.
  • Skyddsräcken och barriärer: Dessa system används för att avgränsa områden, leda trafik och skydda fotgängare i lagermiljöer.
  • Dörrskydd och portskydd: Speciellt utformade skydd för att skydda dörrar, portar och öppningar från påkörningsskador.
  • Pelarkskydd: Skydd som omsluter pelare och bärande strukturer för att förhindra skador från kollisioner.
Witre erbjuder ett brett sortiment av påkörningsskydd och skyddsprofiler i olika material, storlekar och utföranden för att passa olika behov och budgetar. Oavsett om du behöver skydda enskilda områden eller hela lagerlokaler har vi lösningar som kan anpassas till dina specifika krav.

Hur väljer man rätt påkörningsskydd och kantskydd för sin verksamhet?

Att välja rätt påkörningsskydd och kantskydd för din verksamhet är viktigt för att säkerställa optimalt skydd och kostnadseffektivitet. Här är några faktorer att överväga när du väljer skyddslösningar:
  • Bedöm risknivån: Utvärdera de specifika riskerna i dina lager- eller lastkajsområden, inklusive typer av fordon, trafikflöde och potentiella kollisionspunkter. Detta hjälper dig att identifiera områden som kräver extra skydd.
  • Överväg materialet: Påkörningsskydd och skyddsprofiler finns i olika material, såsom stål, betong, plast och gummi. Välj ett material som är lämpligt för din miljö och som ger tillräckligt med skydd mot de förväntade påkörningskrafterna.
  • Tänk på monteringen: Vissa skydd kräver fast montering på väggar eller golv, medan andra är fristående eller självhäftande. Överväg monteringsalternativen och säkerställ att de är kompatibla med din anläggnings konstruktion.
  • Beakta synlighet och estetik: Välj skydd i färger som är lätta att se och som överensstämmer med din företagsidentitet. Tydliga färger och markeringar kan bidra till att öka säkerheten och synligheten i lagermiljön.
  • Konsultera experter: Witre har ett team av kunniga experter som kan hjälpa dig att välja rätt påkörningsskydd och kantskydd för dina specifika behov. Dra nytta av deras kunskap och erfarenhet för att hitta de bästa lösningarna för din verksamhet.
Genom att noggrant överväga dessa faktorer och samarbeta med en pålitlig leverantör som Witre kan du säkerställa att du väljer påkörningsskydd och kantskydd som ger optimalt skydd, uppfyller säkerhetsstandarder och passar din budget.