Spillskydd & Absorbenter

Hållbar produkt

Filtrera på

Spillskydd och spillkit - förbered dig på det oväntade

Spill av vätskor och ämnen kan hända var som helst, både hemma och på jobbet. Det kan vara allt från ett glas vatten som spillts till en större olycka med kemikalier. Oavsett storleken på spillet är det viktigt att vara förberedd och ha rätt spillskydd och spillkit till hands. Spill av vätskor och ämnen kan orsaka en rad problem, både för människor och miljö. Vattenspill kan leda till halka och fall, medan kemikaliespill kan vara farliga för både människor och djur. Spill av olja och andra flytande ämnen kan också orsaka förorening av vattendrag och mark.
Vi erbjuder dig den mest omfattande samlingen av produkter för spillskydd och uppsamling, skapade för att möta dina krav på säkerhet och miljöskydd. Oavsett om du hanterar kemikalier, oljor eller farliga vätskor på din arbetsplats, är vårt produktutbud utformad för att hålla din verksamhet i överensstämmelse med regler och förhindra olyckor.

Olika typer av spillskydd

Det finns många olika typer av spillskydd att välja mellan. De vanligaste är:
  • Absorbenter är utformade för att möta ditt behov av att reagera snabbt och effektivt på olyckor. Absorbenter är material som kan absorbera vätska. De finns i olika former och storlekar, till exempel absorberingsmattor, absorberingsdukar och oljekorvar. Absorbenter är effektiva för att ta upp vätska, men de kan vara svåra att hantera och transportera.
  • Oljeabsorberande absorbenter för att hantera oljespill och oljekorvar har vi utvecklat oljeabsorberande produkter som passar olika behov. Våra oljeabsorberande kuddar och absorberingsdukar är speciellt utformade för att snabbt och effektivt ta hand om oljeutsläpp på ditt arbetsområde.
  • Brunnstätningsmattor används för att täta upp brunnar och andra öppningar för att förhindra oljor och kemikalier från att nå avlopp och vattendrag. Brunnstätningsmattor är effektiva för att förhindra att vätska sprider sig, men de kan vara dyra.
  • Absorbentkit/Spillkit är kompletta kit som innehåller allt du behöver för att hantera ett spill, till exempel absorbenter, skyddskläder och handskar. Absorbentkit är en bra lösning för att vara förberedd på spill, men de kan vara dyra. Spillkit finns i olika storlekar och för olika behov. Det finns kit för små spill, stora spill och för spill av olika typer av vätskor och ämnen.

Tips för spillhantering

Om du råkar ut för ett spill är det viktigt att agera snabbt och effektivt. Här är några tips för spillhantering
  • Om det är möjligt, stäng av källan till spillet.
  • Identifiera typen av vätska eller ämnet som har spillts.
  • Använd rätt typ av spillskydd för att absorbera vätskan eller ämnet.
  • Om det är nödvändigt, använd skyddskläder och handskar för att skydda dig själv.
  • Informera räddningstjänsten om spillet om det är stort eller farligt.

Spillberedskap på Witre

På Witre har vi ett brett utbud av spillskydd, absorbenter och spillkit för alla behov, för att du ska vara väl förberedd på eventuella olyckor. Med vår kunskap och erfarenhet inom området erbjuder vi högkvalitativa produkter som hjälper dig att minimera riskerna och upprätthålla en säker arbetsmiljö.
För att ta reda på mer om våra produkter och hur de kan passa in i din verksamhet, bläddra igenom vårt sortiment. Vi är här för att erbjuda dig de bästa lösningarna för spillskydd och uppsamling. Skydda din arbetsmiljö med våra pålitliga produkter idag.