Avfallshantering

Utrusta din verksamhet för en hållbar och säker arbetsmiljö

Witre Manutan erbjuder flexibla lösningar och produkter inom avfallshantering.
Vi har avfallskärl, soptunnor, askkoppar och tippcontainrar samt ett brett sortiment av källsorteringsprodukter.

Se produkter

Arbetsplatsanpassad avfallshantering

Det är viktigt att sköta avfallshanteringen på rätt sätt för att inte skada miljön men även för att skapa trygghet på arbetsplatsen. Olika Miljöer, arbetsplatser och arbetsmoment ger specifika behov, förutsättningar och krav att förhålla sig till vid planering och inköp av avfallshanteringsprodukter, därför har vi skapat en kategori som ska underlätta valet av rätt avfallshanteringsprodukter.

Offentlig miljö

Produkter i publika utrymmen bör vara snygga, lättskötta och tåliga. Avfallsbehållare, sopkärl och källsortering skall vara lätta att torka av samt smidiga att tömma och utrusta med nya säckar och kärl.

Offentlig miljö

Restaurang och livsmedelsindustri

I restauranger och annan verksamhet med livsmedel är det viktigt att ha en smidig och sanitär hantering av födoämnen. Livsmedelsgodkända och färgkodade kärl med stor volym och fotpedaler underlättar arbetet och säkrar kvalitén.

Restaurang och livsmedelsindustri

Kemikaliehantering

Att ha rätt produkter nära till hands vid hantering av kemikalier och farligt avfall är en förutsättning för att skydda miljö och personal. Soptunnor, uppsamlingskärl och absorbenter skall vara kemikaliebeständiga och anpassade för just de ämnen ni arbetar med.

Kemikaliehantering

Utvalda kategorier

Hittar du inte det du söker i vårt ordinarie sortiment?
Hör av dig till oss, vi hjälper dagligen kunder med förfrågningar och specialbeställningar.

Hej! Jag hjälper dig med större projekt samt produkt-, leverans- & fakturafrågor.

phone031 308 88 96

mailsales@witre.se

Kontakt