Källsorteringskärl

Hållbar produkt

eller filtrera efter påverkan

Resursbevarande

Filtrera på

Sortera ditt avfall praktiskt och hygieniskt

Här kan du beställa såväl kärl för kontor och specialavfall som soptunnor för livsmedel. Genom att använda praktiska källsorteringskärl blir avfallshanteringen betydligt enklare och det är lättare att upprätthålla en fräsch miljö. Vissa av kärlen är utrustade med pedal för att erbjuda en hygienisk källsortering eller olika stora hål i locken för att tydligt visa vilket avfall som ska placeras var. I vårt breda sortiment hittar du även tillbehör för återvinningskärl såsom skyltar, vagnar och lock. Allt för att göra källsorteringen på kontoret, i lunchrummet eller miljörummet så enkel som möjligt!

Källsorteringskärl för arbetsplatsen

Att sortera sitt avfall, oavsett vilken bransch man jobbar inom, är viktigt för att skydda miljön och låta så mycket material som möjligt återvinnas för att kunna användas på nytt. För att insamlingen och hanteringen ska bli en självklar del av vardagen på arbetsplatsen är det viktigt att investera i smidiga källsorteringskärl med tydliga märkningar. På så sätt är det enkelt för alla att slänga var sak på sin plats och för företaget att jobba i enlighet med sin hållbarhetspolicy.

Så kan du använda de olika källsorteringsbehållarna på arbetsplatsen

Det har stor betydelse hur man utformar en avfallslösning. Det gäller att välja rätt typ av källsorteringskärl och se till att de är tillräckligt stora för volymerna på just din arbetsplats. På ett mindre kontor kan det till exempel räcka med ett källsorteringsskåp med plats för papper, metall och matavfall, medan en större industri kan behöva stora containrar och kärl för specialavfall. För att fel material inte ska råka slängas på fel plats är många av våra kärl dessutom färgkodade eller försedda med lock med olika formade hål för att visa vad de är till för. En särskild färg eller märkning för ett specifikt avfall uppmuntrar till korrekt avfallshantering, så se till att skapa en smart avfallslösning för just din arbetsplats. Försök att uppskatta hur mycket avfall ni gör av med inom din verksamhet och vilka olika typer av material som behöver separeras. Genom att ha en plan för effektiv källsortering blir risken mindre att du köper för få eller för många kärl.

Det ska vara enkelt att källsortera

När man förser arbetsplatsen med tydligt markerade källsorteringskärl blir miljövänliga handlingar snabbt en naturlig del av arbetsdagen. Förutom att det ska finnas källsorteringsbehållare med rätt utformning och i rätt storlek för respektive avfallstyp är det också viktigt att de är placerade på en lättillgänglig och logisk plats. Ofta utför man olika typer av aktiviteter i de olika lokalerna på arbetsplatsen, vilket gör att både mängd och typ av avfall kan variera mellan olika avdelningar. Nedan följer några tips på vilka källsorteringsskåp som kan passa in olika typer av arbetsplatsutrymmen:
  • Kontor: På ett kontor gör du säkert av med en del papper, och då är det bra att ha ett uppsamlingskärl för detta som du sedan kan ta till en större pappersåtervinning. Använd en mindre back om du inte gör av med särskilt mycket papper eller en större avfallsbehållare på hjul om mängden avfall är större, du enkelt vill kunna förflytta det. Det kan också vara bra att investera i ett källsorteringsskåp med olika behållare med vipplock där personalen enkelt kan slänga exempelvis plast, aluminium och matavfall. Ställ gärna fram ett kärl för förbrukade batterier så att även de hanteras på ett säkert sätt.
  • Lunchrum: Ett kontor med en matsal kan också behöva en enkel station för sortering av exempelvis plast och aluminium och en soptunna för matavfall. Se till att ställa flera skåp bredvid varandra om ni är många på kontoret och märk upp dem för respektive avfall för att göra sorteringen så enkel som möjligt.
  • Lagerlokal: För källsortering av emballage som krympplast, kartong samt metall- och plastband är det en bra idé att ställa ut en tippcontainer. De är tillverkade av slitstarka material för att klara av tyngre material och lite tuffare hantering med truckar. Utöver det kan det vara bra att även i lagerlokalen ha tillgång till klassiska källsorteringsskåp för att enkelt kunna slänga PET-flaskor och aluminiumburkar.
  • Industrilokal/verkstad: Om man hanterar farligt avfall eller ett speciellt material gäller det att ställa ut kärl för specialavfall på arbetsplatsen. Det kan handla om batterier, olika typer av oljor och frätande ämnen. Dessa kärl är extra viktiga att markera ut med varningssymboler för att de inte ska riskera att hanteras på ett oaktsamt sätt.