Arbetskorgar

Filtrera på
Inom lager och industri ingår ofta arbete på hög höjd. Det kan handla om att komma åt en lagerhylla eller att montera något högt upp. Då gäller det att utrusta trucken med en stabil och säker arbetskorg så att medarbetarna smidigt och enkelt kan ta sig dit de vill. Här hittar du truckkorgar för säkra personlyft som är utformade i enlighet med svensk standard SS 3628.